Training

“Je hoefde je niet aan de methode aan te passen, de methode paste zich aan de deelnemers aan”

Nor&daal is een groot voorstander van groepstrainingen. In een kleine groep van maximaal 6 deelnemers kan je elkaar stimuleren, enthousiasmeren en motiveren. De groepsdynamiek draagt bij aan je eigen proces. Je leert van de andere groepsleden. Het versnelt en intensiveert het ontwikkelproces. Bovendien zijn er veel meer mogelijkheden “echte” situaties te oefenen om je inzicht in jouw (groeps)gedrag te verhogen en om goed feedback te leren geven en ontvangen.

In onze trainingen verwerken we altijd een creatieve opdracht omdat we de deelnemers in hun totaliteit willen aanspreken. Creatieve middelen stimuleren de rechter hersenhelft, terwijl taal (denken, luisteren en spreken) meer een activiteit van de linker hersenhelft is. Juist door het inzetten van creatieve middelen komt het zeer regelmatig voor dat de deelnemer ineens zomaar zijn doel ervaart en bereikt. Het is dan niet alleen een gedachte of een voornemen, maar het wordt een mentaalfysieke ervaring die in het werkgeheugen wordt opgeslagen

Alles draait bij ons om de communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, met jezelf en met anderen. Je eigen doelen staan centraal. De andere deelnemers zijn op de hoogte van die doelen. Je start altijd met een relevante opdracht voor de camera. Zo word je tijdens het terugkijken en luisteren van de opname, uitgedaagd om op een andere manier naar jezelf te kijken en te luisteren, blinde vlekken op te sporen en persoonlijke overtuigingen te ontmaskeren. Van daaruit ontstaat er ruimte om op een andere manier naar jezelf te kijken, jezelf te laten zien. Er is niemand die zegt wat je moet doen. Dat bepaal je zelf op basis van wat je beleeft, ervaart tijdens de training.

Maatwerk
Ook in ons aanbod van vaste trainingen levert Nor&daal alleen maatwerk. De individuele doelen, de samenstelling van de groep en de ontwikkelingen tijdens de training sturen de exacte inhoud en werkwijzen tijdens de training.