Joke Norendaal


joke2

23  jaar coach, communicatie-trainer en ontwikkelaar.

Visie: Weg met vaagmakers en dubbele boodschappen; wees helder in wat je voelt, denkt, doet en zegt.

Methode: heldere doelen formuleren, kritisch kijken en luisteren naar jezelf, filteren en nieuwe ervaringen opdoen.

Talent: creatieve, positieve geest die kaders creëert en inspireert en verleidt tot heldere communicatie.

Opleiding: Docent Nederlands en Geschiedenis, respectievelijk 1e en 2e graad. Taalkunde RULeiden

Ervaring: Office manger Internationaal Stagebureau. Nederlands als Tweede Taal,

Ontwikkelaar en uitvoerder(Studie)Loopbaanprogramma’s / Communicatie / Presenteren / Gespreksvoering / Teambuilding / Solliciteren / Managementvaardigheden.

Specialisaties: Ondernemerschap, Zelfmanagement, Zelfmarketing, Waarnemen en Interpreteren, Loopbaanbegeleiding, Competentiegericht leren, Kwaliteitsborging.